DCDS Mācību organizēšanas rokasgrāmata (TOH)

Mācību organizēšanas rokasgrāmatas mērķis ir sniegt norādījumus, kā projektā izstrādātos rīkus iespējams izmantot darbā organizācijās, kas ikdienā strādā ar cilvēkiem ar zemām digitālām prasmēm.

Rokasgrāmatā ir iekļauti 2 veidu norādījumi:

  • Metodoloģiskais pamats un aktivitātes mācību dalībniekiem: pašnovērtējuma tests, ieteikumu rīks, mācību piedāvājums, tehnoloģiskais nodrošinājums, iegūto digitālo kompetenču apstiprināšana un atzīšana.
  • DCDS lietošanas organizatoriskās prasības: DCDS mācību piedāvājuma izmantošana organizācijās, kā arī organizatoriskās, metodoloģiskās un tehniskās prasmes pasniedzējiem mācību procesa nodrošināšanai un vadīšanai.

DCDS Mācību procesa atbalstam atsevišķi ir pieejami dokumenti par DCDS tiešsaistes vidi (DCDE): DCDE pasniedzēju rokasgrāmata un DCDE studentu rokasgrāmata.

Latviešu