RECOMANDĂRI PRIVIND POLITICILE DCDS

Proiectul DCDS a stabilit un cadru care să ofere adulților cu abilități digitale scăzute, competențele digitale și transversale de bază necesare pentru angajare, dezvoltare personală, incluziune socială și cetățenie activă. Proiectul a dezvoltat un sistem deschis și inovativ de dezvoltare a competențelor digitale (DCDS), disponibil în mai multe limbi, și a folosit acest sistem pentru a oferi instruire non formală adulților cu un nivel scăzut de calificare din diferite țări europene.

Fiind complet aliniat la Cadrul european de competențe digitale pentru cetățeni - DigComp 2.1, proiectul contribuie la promovarea utilizării sale de către furnizorii de instruire non-formală și adoptarea acestuia de către persoanele cu putere decizională în domeniul politicilor din Europa, persoane active în domeniul educației și formării adulților, incluziunii sociale și digitale, precum și a politicilor cu privire la ocuparea forței de muncă.

Prezentul document reprezintă ultima livrabilă dezvoltată în cadrul proiectului DCDS și, astfel, se bazează pe activitatea desfășurată de către partenerii DCDS pe toată durata proiectului.

Recomandările privind politicile DCDS sugerează obiective clare privind politicile legate de creșterea numărului de persoane adulte care dețin abilități digitale de bază și identifică modificările necesare pentru a susține rezultatul acestor politici.

Recomandările privind politicile DCDS oferă, de asemenea, propuneri eficiente cu privire la modalitatea în care rezultatele proiectului DCDS pot fi incluse în cadrul serviciilor adresate adulților cu abilități digitale scăzute și permit persoanelor cheie interesate să formuleze politici inovatoare integrate pentru dezvoltarea și recunoașterea competențelor digitale de bază ale cetățenilor adulți.

Recomandările privind politicile abordează trei grupuri țintă principale: persoane cu putere decizională în domeniul politicilor la nivel European, persoane cu putere decizională în domeniul politicilor la nivel național și regional și autoritățile locale. Furnizorii de formare care doresc să facă o schimbare privind politicile din domeniul dezvoltării competențelor digitale, sunt invitați să utilizeze acest document pentru strategiile lor de advocacy. Vă rugăm să rețineți că o altă livrabilă DCDS vă poate sprijini în acest sens, și anume: Setul de instrumente privind politicile DCDS.

Română