DCDS rekomendācijas politikas veidošanai

DCDS projekta ietvaros tika izveidota Digitālo kompetenču attīstības sistēma (DCDS), lai uzlabotu pieaugušo iedzīvotāju digitālās un caurviju kompetences dažādās Eiropas valstīs. Izstrādātā sistēma var palīdzēt iedzīvotājiem apgūt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas nodarbinātībai, personīgajai attīstībai, sociālajai iekļaušanai un aktīvai pilsoniskai līdzdalībai.

DCDS ir integrēts modulārs digitālo prasmju pašnovērtēšanas rīks un mācību platforma pieaugušajiem, kas izveidota saskaņā ar DigComp 2.1. Digitālo kompetenču ietvaru (atbilstoši pamatlīmeņa prasmēm).

DCDS Rekomendācijas politikas veidošanai ir projekta partneru kopēja darba rezultāts, lai veicinātu politikas lēmumu pieņēmēju, pieaugušo iedzīvotāju neformālās izglītības nodrošinātāju un citu ieinteresēto pušu atbalstu, iedzīvotāju digitālās un caurviju kompetences attīstīšānā un novērtēšanā.

Šis dokuments paredzēts trim galvenajām mērķa grupām: Eiropas politikas veidotājiem, valsts un reģionālās politikas veidotājiem un pašvaldību politikas veidotājiem.

Plašāku informāciju par DCDS projekta rezultātiem un resursiem atradīsiet: Rezultāti

Latviešu