Publikācijas

DCDS Konteksta analīzes ziņojums

Kuriem Eiropas Savienības iedzīvotājiem draud digitālā atstumtība un kas spēj motivēt tos apgūt digitālās prasmes?

Šie bija divi galveni jautājumi, uz kuriem DCDS projektā iesaistītie partneri centās rast atbildes, 2018. gada pirmajos piecos mēnešos organizējot fokusa grupas ar politikas veidotājiem, izglītības ekspertiem un pieaugušajiem ar zemām digitālājām prasmēm piecās valstīs - Itālijā, Rumānijā, Latvijā, Grieķijā un Spānijā.

Šis ziņojums ne tikai atspoguļo galveno kontekstuālo pamatu Digitālo kompetenču attīstības sistēmas izveidei, bet arī sniedz interesantu pārskatu par pieaugušo vajadzībām digitālās izglītības jomā un tās turpmāko attīstības stratēģiju Eiropā.

Noklikšķiniet uz attēla, lai izlasītu ziņojumu.

Projektā izstrādāto kompetenču novērtēšanas un sertificēšanas sistēmu atzinīgi novērtēja gan publiskā, gan privātā sektora pārstāvji, īpaši izceļot iespēju sistēmu integrēt jau izstrādātos risinājumos, tādējādi, atvieglojot sistēmas ieviešanu un nodrošinot tās ilgtspējību.

Šī brīža situācija rāda, ka visās partneru valstīs liela iedzīvotāju daļa ir pakļauta sociālās atstumtības riskam vāju digitālo prasmju dēļ. Balstoties uz DESI indeksa rezultātiem, četrās no piecām partneru valstīm digitālo prasmju zināšanu līmenis ir zemāks par vidējo Eiropas rādītāju. DCDS projekts ir lieliska iespēja organizācijām un iesaistītajām pusēm piedalīties pilotapmācībās, kā arī interesants eksperiments visiem, kas ir ieinteresēti veicināt un popularizēt digitālo prasmju apgūšanu un e-iekļaušanos visā Eiropā.

Pašnovērtējuma rīka saturs

Šajā ziņojumā ir aplūkoti pašnovērtējuma testa jautājumi (SA-Qs), kā arī jautājumi, lai novērtētu DCDS potenciālo mācību kursu dalībnieku iepriekšējas zināšanas un prasmes (KA-Qs). Šie jautājumi tiks iekļauti tiešsaistes platformā, kā daļa no apmācību materiāla. Materiāli tiks tulkoti piecās pilotvalstu valodās (grieķu, itāļu, latviešu, rumāņu un spāņu), lai veiktu pilotpētījumu, kas norisināsies no 2019. gada marta līdz maijam.

DCDS mācību potenciālie dalībnieki ir iedzīvotāji, kas ir vecāki par 25 gadiem, ar zemām digitālajām prasmēm. Cilvēkiem, kam nav iepriekšējas pieredzes darbā ar digitālajām ierīcēm, nav nepieciešams kārtot šajā dokumentā aplūkoto pašnovērtējuma testu, jo ir pašsaprotami, ka apmācības tiem ir nepieciešamas. Iesācējiem bez iepriekšējām priekšzināšanām tiks piedāvāts apgūt DCDS jaukta tipa apmācību kursus, pirms tiem piedāvājot klātienes ievadapmācības, kurās būs iespējams apgūt pamatprasmes – kā uzsākt lietot datoru, paveikt vienkāršas darbības ar klaviatūru un peli. Iesācēji bez iepriekšējām priekšzināšanām tiks aicināti piedalīties klātienes intervijā, lai būtu iespējams uzlabot apmācību pieredzi.

Noklikšķiniet uz attēla, lai izlasītu ziņojumu.

Šajā dokumentā aplūkotie jautājumi palīdzēs pārējiem DCDS potenciālajiem mācību dalībniekiem novērtēt savu digitālo prasmju vājās puses, kā arī noteikt vai tiem patiešām ir nepieciešamas DCDS apmācības un kā tās tiks pielāgotas, kas šobrīd ir piesaistītas DigComp pirmajam un otrajam pamatprasmju līmenim. Pašnovērtējuma testsa rezultāti tiks atspoguļoti potenciālā mācību dalībnieka tiešsaistes profilā, kur tie tiks savietoti kopā ar citiem profilējošu jautājumu rezultātiem. Šie papildus jautājumi būs par potenciālā mācību dalībnieka personīgajiem datiem, interesēm, motivāciju, kā arī citiem aspektiem, kas palīdzētu veiksmīgāk īstenot apmācību procesu.

Latviešu