Publicații

Raportul DCDS de analiză a contextului

Care este profilul cetățenilor Uniunii Europene care sunt expuși riscului de excluziune digitală și care sunt factorii cheie de motivare care îi pot determina pe aceștia să se înscrie la curs de perfecționare în domeniul digital?

Acestea sunt cele două întrebări principalele la care partenerii DCDS au încercat să răspundă implicând factori de decizie politică, experți din domeniul educațional și adulți cu nivel scăzut de calificare în domeniul digital, prin organizarea unei serii de focus grup-uri desfășurate la nivel național în România, Letonia, Grecia și Spania în primele 5 luni de derulare a proiectului.

Ca rezultat, raportul nu reprezintă doar baza principală contextuală pentru dezvoltarea Sistemului de Dezvoltare a Competențelor Digitale, ci oferă, de asemenea, și o imagine de ansamblu interesantă și actualizată la nivel european, cu privire la nevoile și strategiile de formare digitală pentru cursanții adulți.

Faceți click pe imagine pentru a descărca raportul.

Printre alți factori relevanți, capacitatea DCDS de a asigura certificarea competențelor dobândite (într-un mod integrat cu sistemele și practicile deja existente) este validată de autoritățile publice și recunoscută de sectorul privat. Această capacitate este considerată ca fiind cea mai importantă problemă pentru acceptarea mai largă a sistemului și în special pentru sustenabilitatea acestuia.

În cele din urmă, situația actuală arată că, în toate țările partenere, segmente mari de populație sunt expuse riscului de excludere socială din cauza lipsei de competențe digitale. În acest cadru, sustenabilitatea DCDS poate fi garantată prin găsirea unui echilibru între priorități (scenarii: contextul locului de muncă, activitățile zilnice etc.), resursele materiale reale, motivația adulților și serviciile / produsele (autoevaluarea, cursul de formare cu abordarea de învățare mixtă, certificarea) oferite de proiect.

Cu patru din cele cinci țări partenere sub scorul mediu European în clasamentul DESI 2018, proiectul DCDS reprezintă nu numai o oportunitate importantă pentru organizațiile și părțile interesate care vor fi implicate în final în procesul de pilotare la nivel local, ci și o experimentare interesantă pentru toți cei activi în promovarea și implementarea e-incluziunii întregii Europe.

Conținutul Instrumentului de Autoevaluare

În acest raport, prezentăm setul complet de întrebări de autoevaluare (SA-Qs) și un prim set de întrebări bazate pe cunoștințe și abilități (KA-Qs) pentru a fi utilizate în evaluarea inițială online a potențialilor cursanți ai mediului DCD (DCDE), adică platforma online dezvoltată de proiectul DCDS pentru activități de învățare mixtă. Aceste întrebări, alături de câteva întrebări suplimentare despre cunoștințe și abilități (KA-Qs), care sunt definite ca parte a materialului de învățare, vor fi incluse în instrumentul online al platformei și vor fi traduse în cele cinci limbi ale partenerilor de pilotare (Greacă, Italiană, Letonă, Română și Spaniolă ), pentru a fi testat în timpul perioadei de pilotare, planificată în perioada martie-mai 2019.

Potențialii utilizatori ai DCDE sunt adulți (25+) fără abilități digitale, sau cu abilități digitale scăzute. De fapt, persoanele fără nici un fel de experiență digitală și fără abilități, nu vor susține testul de autoevaluare online, deoarece aceștia nu vor putea să îl promoveze, necesitatea lor de instruire fiind evidentă.

Faceți click pe imagine pentru a descărca raportul.

Începătorii vor fi deci încurați să intre direct în procesul de învățare mixtă DCDS, după ce au efectuat o pregătire inițială față-în-față, proiectată pentru a le permite să înceapă să utilizeze un computer, să efectueze operații simple cu tastatură și mouse și să utilizeze interfața desktop. Începătorilor le vor fi adresate (personal) un set de întrebări cu privire la profilul personal, pentru a evalua alte aspecte care ar putea fi relevante pentru a facilita și a spori pregătirea acestora.

Pentru alți potențiali utilizatori ai DCDE, întrebările ilustrate în acest raport vizează identificarea punctelor slabe ale competențelor digitale pe care aceștia le posedă, pentru a decide dacă într-adevăr trebuie să fie instruiți de DCDS (care este în prezent limitat la nivelul de bază 1-2 al cadrului DigComp), și ce ofertă de formare ar trebui să înceapă. Rezultatele autoevaluării online vor fi integrate în profilul candidatului/utilizatorului unde vor fi integrate cu răspunsurile la un alt set de întrebări de profil. Aceste întrebări suplimentare privesc datele personale ale candidatului, interesele și motivațiile sale principale și alte aspecte care ar putea contribui la procesul de învățare.

Română