Manual pentru organizațiile de formare profesională DCDS

Manualul pentru organizațiile de formare profesională își propune să ofere îndrumări organizațiilor care doresc să utilizeze sistemul DCDS după încheierea proiectului DCDS, pentru a urmări aceleași obiective generale.

Ghidurile, care se adresează organizațiilor responsabile de formarea utilizatorilor, sunt legate de două domenii coordonate, dar distincte:

  • Activități pentru utilizatori: autoevaluare, indicarea nevoilor de formare, alegerea traseelor e care să îi satisfacă, pregătirea utilizatorilor, validarea abilităților și a competențelor dobândite de utilizatori.
  • Resursele tehnice, organizatorice și profesionale ce trebuie puse la dispoziție pentru a conduce, ghida și controla activitățile pentru utilizatori.

Toate activitățile utilizatorilor au generat documente și manuale specifice în timpul proiectului DCDS, unele dintre ele fiind revizuite după cursurile pilot desfășurate în cinci țări partenere. Acestea sunt documente specifice și sistematice, care reprezintă baza de cunoștințe accesibile pentru orice probleme ce pot apărea în desfășurarea activităților. Prin urmare, prezentul manual va dedica activităților de autoevaluare, formare și validare doar referințe extrem de sintetice, făcând trimitere, pentru o abordare mai sistematică, la documentele deja disponibile.

Aici se va pune accentul mai degrabă pe punctul de vedere și pe problemele organizațiilor: opțiunile pe care organizațiile de formare le pot alege cu privire la utilizarea sistemului DCDS, implicarea organizației ce provine din alegerea unui anumit mod de utilizare sau al altuia, resursele tehnice și profesionale care trebuie folosite, competențele (în special ale formatorilor și ale îndrumătorilor) care sunt necesare.

Română