Parteneri

Consorțiul proiectului este format din organizații care au experiență cu îmbunătățirea competențelor digitale în rândul adulților cu abilități reduse în Europa.

Parteneriatul beneficiază de expertiza a cinci organizații asociate, cu experiență în domeniul educației adulților, care posedă capacitatea de a aduce un impact prin activitățile lor și care pot să aducă o contribuție la agenda de politici la diferite niveluri. Proiectul este implementat de opt organizații din șase țări (Belgia, Grecia, Italia, Letonia, România și Spania): două rețele pan-europene specializate în domeniul e-incluziunii și educației adulților; o universitate deschisă adulților (Open University) și cinci organizații care furnizează cursuri de formare a adulților în domeniul alfabetizării digitale și cu experiență de lucru cu grupuri de adulți vulnerabili sau cu competențe reduse.

Prin dezvoltarea și testarea DCDS – și evident prin evaluare – partenerii vor: (1) susține furnizorii de formare să își îmbunătățească serviciile de formare, evaluare și certificare pentru adulți; și (2) sprijini instituțiile care formulează politicile publice integrate și direcționate către dezvoltarea și recunoașterea competențelor digitale de bază ale adulților.

ALL DIGITAL

Coordonator


http://all-digital.org/
Peter Palvolgyi
Belgia

Centro Studi Foligno


http://www.cstudifoligno.it/
Altheo Valentini
Italia

Fundación ESPLAI


http://fundacionesplai.org/
Eric Rovira
Spania

EOS Foundation


www.eos.ro
office@eos.ro
România

Hellenic Open University, DAISSy research group


http://daissy.eap.gr/
Achilles Kameas
Grecia

AECA


http://www.aeca.it/
Annalisa Lombardelli
Italia

LIKTA


http://www.likta.lv/
Dr. Māra Jākobsone
Letonia

European Association for the Education of Adults (EAEA)


http://eaea.org/
Raffaela Kihrer
Belgia

Română