Partneri

Konsorcijs ir veidots ņemot vērā nepieciešamo pieredzi un zināšanas digitālo pamatprasmju uzlabošanā pieaugušajiem ar zemām prasmēm Eiropas neformālajā izglītībā.

Partnerību veido galvenās ieinteresētās puses pieaugušo e-izglītības jomā. Dalībniekiem ir kapacitāte, lai sasniegtu sistemātisku ietekmi ar savām aktivitātēm, vadītu un ieviestu jaunievedums politikas veidošanā dažados līmeņos. Projektā piedalās astoņas organizācijas no sešām valstīm (Beļģijas, Grieķijas, Itālijas, Latvijas, Rumānijas un Spānijas): divi Eiropas mēroga sadarbības tīkli, kas darbojas e-iekļaušanas un pieaugušo izglītības jomās; pieaugušo Atvērtā Universitāte; pieci pieaugušo iedzīvotāju apmācību sniedzēji ar lielu pieredzi, izstrādājot un pasniedzot apmācību programmas e-iekļaušanas jomā sociālajās riska grupās esošajiem pieaugušajiem iedzīvotājiem ar zemām prasmēm.

Projekta laikā tiks veidota un testēta digitālo kompetenču novērtēšanas sistēma, to darot, partneri:

  1. Dos iespēju apmācību sniedzējiem uzlabot savus pakalpojumus mūžizglītības apmācībās, kompetenču novērtēšana un sertificēšanā.
  2. Dos iespēju politikas veidotājiem no citām nozarēm formulēt inovatīvu integrētu politiku, lai attīstītu un novērtētu pieaugušo digitālās pamatkompetences.

ALL DIGITAL

Koordinātors


http://all-digital.org/
Peter Palvolgyi
Beļģija

Centro Studi Foligno


http://www.cstudifoligno.it/
Altheo Valentini
Itālija

Fundación ESPLAI


http://fundacionesplai.org/
Eric Rovira
Spānija

EOS Foundation


www.eos.ro
office@eos.ro
Rumānija

Hellenic Open University, DAISSy research group


http://daissy.eap.gr/
Achilles Kameas
Grieķija

AECA


http://www.aeca.it/
Annalisa Lombardelli
Itālija

LIKTA


http://www.likta.lv/
Dr. Māra Jākobsone
Latvija

European Association for the Education of Adults (EAEA)


http://eaea.org/
Raffaela Kihrer
Beļģija

Latviešu