Rezultāti

DCDS projekts izstrādās atvērtu, inovatīvu Digitālo Kompetenču Novērtēšanas Sistēmu (DCDS) vairākās valodās, un izmantos to, lai nodrošinātu neformālas apmācības pieaugušajiem ar zemām prasmēm dažādās Eiropas valstīs. DCDS sastāvēs no:

 • Digitālo Kompetenču Attīstības Metodoloģijas (DCDM) pieaugušo digitālo kompetenču un attiecīgo transversālo parasmju attīstībai.
 • Tiešsaistes Digitālo Kompetenču Attīstības Vides (DCDE), kas sastāvēs no sekojošajiem moduļiem:
  • Pašnovērtēšanas rīka, kas ļaus pieaugušajiem identificēt trūkumus digitālo kompetenču zināšanās;
  • Ieteikumu rīka, kas palīdzēs identificēt vajadzībām visatbilstošakos apmācību piedāvājumus;
  • Tiešsaistes rīka, kas ļaus pārvaldīt studentu profilus un izstrādāt elastīgus mācību plānus, apvienojot mācību moduļus;
  • Tiešsaistes mācību lietotnes ar spēļu elementiem;
  • Daudzvalodīga, digitāla, atvērta mācību resursa;
  • Digitālo un transversālo kompetenču pārbaudes un sertificēšanas.
 • Personalizētām, jauktā tipa neformālām apmācībām, kas sastāvēs no mācību moduļiem, lai varētu tik pielāgotas individuāliem mācību plāniem. Jauktās apmācībās apvienos tiešsaistes mācības ar klātienes nodarbībām ar pasniedzēju.
 • Rokas grāmatas un kursu vadlīniju metodoloģijas, lai palīdzētu pasniedzējiem un apmācību sniedzējiem plānot un piedāvāt elastīgus, modulārus mācību piedāvājumus.

Digitālo un transversālo pamatprasmju uzlabošana pieaugušajiem iedzīvotājiem

DCDS tik veidots saskaņā ar Eiropas Digitālo Kompetenču Ietvaru iedzīvotājiem – DigComp 2.1, un popularizēs tā ieviešanu Eiropā.

Vismaz 150 pieaugušie iedzīvotāji testēs DCDS piecos nacionālajos pilottestos. Vairāk kā 5000 potenciālie sistēmas lietotāji tiks tieši sīkāk informēti lokālā līmenī, un vairāk kā 60 miljoni iedzīvotāji visā Eiropā – tieši vai netieši tiks informēti, izplatot informāciju par projektu un tā aktivitātēm.

Projekta laikā tiks veikti dažādi izplatīšanas pasākumi, lai nodrošinātu izpratnes veicināšanu un politikas aizstāvību, iesaistot galvenās iesaistītās puses un politikas veidotājus:

Latviešu