DCD metodoloģija

Digitālo kompetenču attīstības metodoloģija (DCDM)

Digitālo Kompetenču attīstības metodoloģijā ir ietverta informācija par:

 • Eiropas digitālo kompetenču ietvara (DigComp) 21 kompetences pirmā un otrā pamatlīmeņa apmācību īstenošanu
 • 95 mācību rezultāiem, kas ir izstrādāti izmantojot dažādus avotus
 • pieaugušo izglītības principiem, kas izmantoti DCDS projektā, formālajā un neformālajā mācību vidē, īpašu uzsvaru liekot uz sociālajiem aspektiem mācību procesā
 • profilēšanas rīku un pašnovērtējuma testu, kas izstrādāti, lai pielāgotu mācību pieredzi katram kursu dalībniekam
 • mācību piedāvājumu, kas sastāv no četriem apmācību ceļiem, kuros iekļautas 64 mācību vienības, kas apvienotas 19 tematiskajos moduļos, un kuru mērķis ir sasniegt visus 95 identificētos mācību rezultātus, kas aptver visas 21 DigComp kompetences
 • spēļu izmantošanu mācību procesā, lai paaugstinātu mācību dalībnieku motivāciju
 • zināšanu novērtēšanas sistēmu, kompetenču formālu apstiprināšanu, piešķirot žetonus, kā arī kursu kvalitātes novērtēšanu.
Latviešu
 • English
 • Greek
 • Italian
 • Latviešu
 • Romanian
 • Spanish