DCDS Platforma

DCDS projekta ietvaros ir izstrādāta atvērta, inovatīva Digitālo Kompetenču Novērtēšanas Sistēma (DCDS) un Tiešsaistes Digitālo Kompetenču Attīstības Vide (DCDE), kas atbalsta jaukta tipa mācīšanās pieeju. DCDE ir izstrādājusi Hellenic Open University DAISSy pētnieku grupa un tajā ir iekļauts:

 • Pašnovērtēšanas rīks (SAT), kas dalībniekiem jāizmanto pirms mācību uzsākšanas, lai palīdzētu identificēt pašreizējo digitālo kompetenču līmeni un nepilnības;
 • Ieteikumu rīks, kas apvieno dalībnieka personīgo informāciju un vēlmes ar SAT rezultātiem, lai palīdzētu identificēt vajadzībām visatbilstošakos mācību piedāvājumus;
 • Dažādi mācību ceļi (LP), kuros iekļautas 64 mācību vienības, kas apvienotas 19 tematiskajos moduļos, un kuru mērķis ir sasniegt visus 95 identificētos mācību rezultātus, kas aptver visas 21 DigComp kompetences, papildinot pasniedzēja stāstījumu katrā klātienes nodarbībā. Pašlaik tiek piedāvāti 4 dažāda ilguma apguves mācību ceļi:
  • Digitālās pamatprasmes
  • Komunikācija un sociālie medijI
  • Digitālā satura radīšana
  • IKT izpēte
 • Digitālo zināšanu un prasmju novērtēšanas testi, lai palīdzētu novērtēt dalībnieku digitālo kompetenču attīstības progresu;
 • Digitālo zināšanu un prasmju apstipriprināšanas žetoni, kurus dalībniekiem ir iespēja nopelnīt, veiksmīgi nokārtojot testus katra tematiskā moduļa vai mācību ceļa beigās.
 • Forums saziņai ar pasniedzēju un citiem dalībniekiem.

DCDE ir pieejama angļu, grieķu, itāļu, latviešu, rumāņu un spāņu valodās. Ja vēlaties pievienoties DCDS mācībām, lūdzu, sazinieties ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju.

Latviešu