Par projektu

 

Šodienas sabiedrībā ikvienam ir nepieciešams plašs prasmju, zināšanu un kompetenču klāsts, tai skaitā atbilstošs digitālo kompetenču līmenis, lai spētu iekļauties darba tirgū un kāpt pa karjeras kāpnēm, kā arī turpināt savu mūžizglītību. Apmēram ceturdaļa Eiropas pieaugušo iedzīvotāju saskaras ar grūtībām lasīt un rakstīt, kā arī ir ar zemām matemātiskajām un digitālajām prasmēm. Pieaugušie, kuru prasmes nav pietiekami augstā līmenī, var saskarties ar augstu sociālās atstumtības risku.

DCDS projektā plānots izveidot vadlīnijas, kas dos iespējas pieaugušajiem Eiropas iedzīvotājiem ar zemām prasmēm apgūt digitālās un transversālās prasmes nodarbinātībai, personīgajai izaugsmei, sociālajai iekļaušanai un aktīvai pilsoniskai līdzdalībai.

Projekta galvenais uzdevums ir izveidot integrētu modulāru sistēmu – “Digitālo Kompetenču Attīstības Sistēmu - DCDS” un izmantot to, lai attīstītu digitālās pamatprasmes un transversālās kompetences iedzīvotājiem ar zemām prasmēm piecās Eiropas valstīs (Grieķijā, Latvijā, Itālijā, Rumānijā un Spānijā).

DSDC projekta uzdevumi ir:

  • Uzlabot iedzīvotāju (25 gadi un vecāki) digitālās pamatprasmes un transversālās kompetences ar integrētas sistēmas palīdzību, kas apvieno klātienes apmācības ar tiešsaistes vidi;
  • Atbalstīt neformālos apmācību sniedzējus, plānojot un veidojot elastīgus un modulārus apmācību piedāvājumus, lai uzlabotu pieaugušo iedzīvotāju digitālās pamatprasmes saskaņā ar DigComp2.1 sistēmu.
  • Iedrošināt politikas veidotājus un galvenās iesaistītās puses veiksmīgāk definēt integrēto politiku iedzīvotāju digitālo pamatprasmju attīstībai un novērtēšanai.
  • Ievākt un analizēt datus par inovatīvām politikas iniciatīvām un praksēm, testējot projektā izstrādāto sistēmu piecās Eiropas valstīs.

DCDS projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma pasākumā KA3 Atbalsts politikas reformai, uz nākotni vērstiem sadarbības projektiem (FLCP). Projekts tika uzsākts 2018. gada 1. janvārī un ilgs divus gadus.

Latviešu