Pašnovērtējuma rīka saturs

Šajā ziņojumā ir aplūkoti pašnovērtējuma testa jautājumi (SA-Qs), kā arī jautājumi, lai novērtētu DCDS potenciālo mācību kursu dalībnieku iepriekšējas zināšanas un prasmes (KA-Qs). Šie jautājumi tiks iekļauti tiešsaistes platformā, kā daļa no apmācību materiāla. Materiāli tiks tulkoti piecās pilotvalstu valodās (grieķu, itāļu, latviešu, rumāņu un spāņu), lai veiktu pilotpētījumu, kas norisināsies no 2019. gada marta līdz maijam.

DCDS mācību potenciālie dalībnieki ir iedzīvotāji, kas ir vecāki par 25 gadiem, ar zemām digitālajām prasmēm. Cilvēkiem, kam nav iepriekšējas pieredzes darbā ar digitālajām ierīcēm, nav nepieciešams kārtot šajā dokumentā aplūkoto pašnovērtējuma testu, jo ir pašsaprotami, ka apmācības tiem ir nepieciešamas. Iesācējiem bez iepriekšējām priekšzināšanām tiks piedāvāts apgūt DCDS jaukta tipa apmācību kursus, pirms tiem piedāvājot klātienes ievadapmācības, kurās būs iespējams apgūt pamatprasmes – kā uzsākt lietot datoru, paveikt vienkāršas darbības ar klaviatūru un peli. Iesācēji bez iepriekšējām priekšzināšanām tiks aicināti piedalīties klātienes intervijā, lai būtu iespējams uzlabot apmācību pieredzi.

Šajā dokumentā aplūkotie jautājumi palīdzēs pārējiem DCDS potenciālajiem mācību dalībniekiem novērtēt savu digitālo prasmju vājās puses, kā arī noteikt vai tiem patiešām ir nepieciešamas DCDS apmācības un kā tās tiks pielāgotas, kas šobrīd ir piesaistītas DigComp pirmajam un otrajam pamatprasmju līmenim. Pašnovērtējuma testsa rezultāti tiks atspoguļoti potenciālā mācību dalībnieka tiešsaistes profilā, kur tie tiks savietoti kopā ar citiem profilējošu jautājumu rezultātiem. Šie papildus jautājumi būs par potenciālā mācību dalībnieka personīgajiem datiem, interesēm, motivāciju, kā arī citiem aspektiem, kas palīdzētu veiksmīgāk īstenot apmācību procesu.

Latviešu