Διοργανώθηκε με επιτυχία Ημερίδα με αντικείμενο τις Ψηφιακές Δεξιότητες από την ερευνητική ομάδα DAISSy του ΕΑΠ

Ελληνικα